FRL ziet het als een plicht persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe wij omgaan met uw privacy hebben wij vastgelegd in dit Privacy Statement. FRL neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u of uw klanten op een veilige manier verwerken en gebruiken.

In dit Privacy Statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dit doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u contact opnemen met distributie@frlpost.nl.
Wilt u meer informatie? Wij helpen u graag! E-mail: distributie@frlpost.nl | Tel: 058 215 4157 (optie 3)

Wie is FRL Distributie

FRL Distributie BV is en onderdeel van de FRL Group Holding BV, kantoorhoudende te (8912AV) Leeuwarden aan de Zwettestraat 29c. FRL Distributie BV is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt FRL Distributie BV uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor FRL Distributie BV persoonsgegevens over of voor u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens FRL Distributie BV voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door FRL Distributie BV worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

FRL Distributie BV heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u:

  • Een account aanmaakt;
  • Een zending boekt;
  • Om hulp of informatie vraagt bij ons service team;
  • Het contactformulier invult of aanmeldt voor de nieuwsbrief;
  • Solliciteert op een vacature of op andere wijze deelneemt aan activiteiten waarvoor informatie wordt vereist.

Deze persoonsgegevens omvatten uw:

  • Contactgegevens, waaronder naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, bezorg- en factuuradres en boekingshistorie;
  • Login en accountgegevens waaronder wachtwoord en gebruikers-ID;
  • Betalingsgegevens zoals rekeningnummer.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij FRL Distributie BV over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Uw gegevens benaderen, bijwerken of verwijderen

Voor toegang tot uw persoonlijke gegevens, om deze te bekijken of bij te werken, logt u in met uw account en gaat u naar “mijn account”. Als u om welke reden dan ook niet in staat bent om bij uw accountinstellingen te komen neem dan contact met ons op. U kunt ons verzoeken uw gegevens te wijzigen aan te vullen of te verwijderen.

Websites van derden

Onze applicaties bevatten links naar websites van derde partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de content van sites van derden. Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen wanneer dat nodig is voor een derde partij om de verzochte diensten uit te voeren of wanneer dat namens ons nodig is. Deze derde partijen (en onderaannemers) vallen onder strenge voorwaarden voor gegevensverwerking en mogen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken, delen of behouden voor andere doeleinden dan als waarvoor ze specifiek zijn aangetrokken (of zonder uw toestemming).

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Mendrix (TMS Systeem) te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Mendrix software of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van Mendrix te verkrijgen. Mendrix Software zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming nodig is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat wij u bepaalde diensten niet meer kunnen leveren.

Reactie door FRL Distributie BV

Een verzoek kan verstuurd worden naar distributie@frlpost.nl FRL Distributie zal uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen. In elk geval niet later dan één (1) maand nadat FRL Distributie een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien FRL Distributie BV uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat FRL Distributie BV verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. FRL zal uw persoonsgegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden die niet gerelateerd zijn aan de primaire dienstverlening, zoals bijvoorbeeld het handelen in data of het direct benaderen van betrokkenen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop FRL Distributie BV uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar distributie@frlpost.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop FRL Distributie BV uw gegevens verwerkt, kunt je een e-mail sturen naar distributie@frlpost.nl. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy Statement Versie 30-05-2018

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies