FRL ziet het als een plicht persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe wij omgaan met jouw privacy hebben wij vastgelegd in dit Privacy Statement. FRL neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou of jouw klanten op een veilige manier verwerken en gebruiken.

In dit Privacy Statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dit doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je contact opnemen met info@frlgroep.nl.
Wil je meer informatie? Wij helpen je graag! E-mail: info@frlgroep.nl | Tel: 058 215 4157 (optie 3)

Wie is FRL Distributie

FRL Distributie BV is en onderdeel van de FRL Group Holding BV, kantoorhoudende te (8912AV) Leeuwarden aan de Zwettestraat 29c. FRL Distributie BV is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt FRL Distributie BV jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor FRL Distributie BV persoonsgegevens over of voor jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens FRL Distributie BV voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door FRL Distributie BV worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

FRL Distributie BV heeft gegevens over jou in bezit, omdat je die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer je:

  • Een account aanmaakt;
  • Een zending boekt;
  • Om hulp of informatie vraagt bij ons service team;
  • Het contactformulier invult of aanmeldt voor de nieuwsbrief;
  • Solliciteert op een vacature of op andere wijze deelneemt aan activiteiten waarvoor informatie wordt vereist.

Deze persoonsgegevens omvatten jouw:

  • Contactgegevens, waaronder naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, bezorg- en factuuradres en boekingshistorie;
  • Login en accountgegevens waaronder wachtwoord en gebruikers-ID;
  • Betalingsgegevens zoals rekeningnummer.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij FRL Distributie BV over jou zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Jouw gegevens benaderen, bijwerken of verwijderen

Voor toegang tot jouw persoonlijke gegevens, om deze te bekijken of bij te werken, log je in met jouw account en ga je naar “mijn account”. Als je om welke reden dan ook niet in staat bent om bij jouw accountinstellingen te komen neem dan contact met ons op. Je kunt ons verzoeken jouw gegevens te wijzigen aan te vullen of te verwijderen.

Websites van derden

Onze applicaties bevatten links naar websites van derde partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de content van sites van derden. Wij delen jouw persoonlijke gegevens alleen wanneer dat nodig is voor een derde partij om de verzochte diensten uit te voeren of wanneer dat namens ons nodig is. Deze derde partijen (en onderaannemers) vallen onder strenge voorwaarden voor gegevensverwerking en mogen jouw persoonlijke gegevens niet gebruiken, delen of behouden voor andere doeleinden dan waarvoor ze specifiek zijn aangetrokken (of zonder jouw toestemming).

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Mendrix (TMS Systeem) te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Mendrix software of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Mendrix te verkrijgen. Mendrix Software zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming nodig is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat wij jou bepaalde diensten niet meer kunnen leveren.

Reactie door FRL Distributie BV

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@frlgroep.nl FRL Distributie zal jouw verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen. In elk geval niet later dan één (1) maand nadat FRL Distributie een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien FRL Distributie BV jouw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat FRL Distributie BV verplicht is jouw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. FRL zal jouw persoonsgegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden die niet gerelateerd zijn aan de primaire dienstverlening, zoals bijvoorbeeld het handelen in data of het direct benaderen van betrokkenen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kun je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop FRL Distributie BV jouw gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@frlgroep.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop FRL Distributie BV jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@frlgroep.nl. Daarnaast kun je altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy Statement Versie 30-05-2018

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies