Aansprakelijkheid, rechten en plichten van FRL m.b.t. deze website.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die FRL aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie wordt geregeld aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

FRL sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. FRL kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd.

Auteursrecht

Alle rechten op (bedrijfs)namen, beelden en logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van FRL.

Persoonlijke informatie

Je kunt onze website bezoeken zonder dat je ons meedeelt wie je bent en zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Laat je jouw contactgegevens door middel van het contactformulier op deze site achter, dan zal FRL uw gegevens slechts voor het bijbehorende doel gebruiken. FRL hecht aan jouw privacy, elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk.

Links naar andere sites

FRL is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van gebruik van websites van derden, of voor de privacybescherming op die websites, die via deze site worden gelinkt.

FRL behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies